Om CONNECT 2018

Transport- og logistikkonferencen CONNECT 2018 sætter fokus på Jyllandskorridoren.

Jyllandskorridoren er den essentielle transport korridor, der udgør forbindelsen mellem Norge, Sverige, Jylland og det europæiske kontinent. Netop derfor er Jyllandskorridoren afgørende for godstransport, produktion og vækst i de områder som den forsyner og forbinder. 

I forbindelse med CONNECT 2018 samles politikere og erhvervspersoner over to dage for at debattere den indsats, de prioriteringer og de løsningsmodeller, der er nødvendige for at sikre, at den jyske transportkorridor også i fremtiden kan opretholde sin attraktivitet som en af de bærende transportkorridorer i Nordeuropa. 

Der vil på CONNECT 2018 blive debatteret temaer som effektivitet, udbygning af kapacitet og sikkerhed for at Jyllandskorridoren kan opretholde og udbygge sit serviceniveau som grundlag for fortsat transport af gods mellem produktionsvirksomheder og forbrugere. 

CONNECT 2018 skal være med til at skabe en fælles indsigt og sætte billeder på Jyllandskorridorens betydning i et skandinavisk perspektiv. CONNECT 2018 vil bidrage til at give politikere og erhvervsliv et fælles fundament for de perspektiver, der skal skabe den vision, som nødvendigvis skal formuleres for Jyllandskorridoren. 

CONNECT 2018 vil også se ind i den fremtid, der kan forventes at udfolde sig inden for transport- og logistikområdet.